Xã Thạch Kênh: Tập trung ra quân giải phóng hành lang giao thông, tháo dỡ công trình, mở rộng đường
Trong 4 ngày ra quân, từ ngày 10/4/2018 đến ngày 14/4/2018, xã ra quân giải phóng hành lang giao thông, tháo dỡ các công trình phụ trợ trên các tuyến đường
Xã Thạch Kênh: Tập trung ra quân giải phóng hành lang giao thông, tháo dỡ công trình, mở rộng đường

Thôn Chi Lưu và thôn Tri Lễ là 2 thôn xã đăng kí xâu dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2018. Đến nay, các thôn đã làm được rất nhiều việc như láng lề đường, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ và đặc biệt là ra quân giải phóng hành lang trên các tuyên đường.

          Trong ngày 10/4/2018, xã ra quân giải phóng hành lang giao thông, thao dỡ hàng rào và công trình phụ trợ tại thôn Chi Lưu. Kết quả, có 6 hộ tháo dỡ được 300m tường rào xây và 1 công trình phụ trợ.

 

Trong 3 ngày tiếp theo, đã ra quân phá dỡ 400 m tường rào và 1 công trình phụ trợ tại 2 thôn.

 

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên toàn thôn đã thông thoáng, sạch đẹp. Phần lớn người dân trên địa bàn phấn khởi, đồng thuận với chủ trương giải phóng hành lang ATGT của xã.

          Trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai công tác giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường tại xóm 2 cũ thôn Chi Lưu; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; duy trì kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm tái phạm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: BBT