Ủy ban nhân dân xã Thạch Kênh triển khai xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ủy ban nhân dân xã Thạch Kênh đã tổ chức tốt việc triển khai xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ủy ban nhân dân xã Thạch Kênh triển khai xây dựng, áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức tốt việc triển khai xây dựng, áp dụng  tiêu chuẩn ISO 9001:2015

        Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND huyện Thạch Hà về chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Thạch Hà giai đoạn 2018 – 2021. Ủy ban nhân dân xã Thạch Kênh đã thực hiện tốt công tác này.

Tập huấn sử dụng phần mềm ISO cho cán bộ, công chức xã

Ngày 25/7/2018 UBND xã đã ban hành Chính sách chất lượng, ngày 25/8/2018 ban hành Mục tiêu chất lượng, ngày 20/9/2018 Công bố hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Thạch Kênh phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001;2015 và phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đáp ứng 100 % thủ tục hành chính áp dụng cho UBND xã.

        Việc áp dụng ISO 9001 đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức, làm cho quan hệ giữa  CQHCNN với người dân được cải thiện,…

Vì vậy, đây được xem là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ công chức.

 

Tác giả: Hồng Sen - Nguồn: BBT