Xã Thạch Kênh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; đối thoại giữa người đứng đầu CU-CQ với nhân dân
Trong 4 ngày (từ 16- 19/7/2019), 4/5 thôn, xã Thạch Kênh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân
Xã Thạch Kênh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; đối thoại giữa người đứng đầu CU-CQ với nhân dân

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU-HĐND-UBND-MTTQ, Ban Thường vụ các tổ chức thành viên của MT, Trưởng ban CTMT, trưởng thôn, Trưởng, phó các chi hội, chi đoàn các đoàn thể ở KDC và nhân dân trong xã.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong tổ chức, thực hiện trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thông qua đối thoại phát huy những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ mà nhân dân phản ánh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân.

           Một số hình ảnh tại các thôn:

Tại thôn Chi Lưu

Tại thôn Tri Lễ

Tại thôn Trí Nang

Ssau khi nghe các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH - QPAN và một số tình hình nhiệm vụ cơ bản của địa phương mà nhân dân đang quan tâm. Với không khí đầm ấm, cởi mở và dân chủ các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi phát biểu ý kiến thống nhất cao như báo cáo tóm tắt kết quả tình hình phát triển KTXH – QPAN và tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội tại địa phương; Đặc biệt là những thành tich nổi bật trong chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã nhà; Đồng thời cử tri và nhân dân trong xã đã đóng góp với chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự ... ở các thôn và xã. Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Tại các hội nghị Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã phát biểu ý kiến cảm ơn cư tri và nhân dân trong xã đã về dự và tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong xã; Đồng thời đã trực tiếp trả lời những vấn đề nhân dân có ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian theo quy định. Đồng chí đề nghị MTTQ và cử tri, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường giám sát hoạt động của UBND và đội ngũ cán bộ công chức và trưởng thôn thuộc UBND xã quản lý, đóng góp nhiều ý kiến chân thành góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng xã Thạch Kênh tiếp tục phát triển đổi mới và bền vững.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: Ban biên tập