Xã Thạch Kênh tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân
Ngày 25/7/2018, Đ/c Nguyễn Văn Luận - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và đ/c Nguyễn Thiện Chung – Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thay mặt Đảng uỷ – HĐND – UBND –UBMTTQ xã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương với nhân dân thôn Hòa Hợp . Về tham dự Hội nghị có đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng toàn thể nhân dân thôn Hòa Hợp.
Xã Thạch Kênh tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân

Hội nghị đối thoại nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị, các ngành và nhân dân trong tất cả lĩnh vực của đời sống nhân dân đặc biệt là lĩnh vực đất đai, xây dựng nông thôn mới và các chính sách an sinh xã hội đồng thời tăng mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Chủ trì Hội nghị

Hội nghị với hơn 80 người đại diện cho các hộ dân tham gia đối thoại, thông qua Hội nghị đối thoại cấp uỷ chính quyền xã đã nắm bắt được tâm tư, những thắc mắc và nguyện vọng của người dân, tại Hội nghị các đồng chí chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo các ban ngành có liên quan tuyên truyền, giải thích và trả lời những vướng mắc của người dân trong thời gian qua đồng thời đưa ra phương án xử lý để nhân dân hiểu rõ hơn nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận, đồng bộ từ xã đến thôn với nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và có tính xây dựng cao nhân dân thôn Hòa Hợp  đã có 15 ý kiến phát biểu tập trung vào lĩnh vực địa chính; xây dựng nông thôn mới, môi trường… trong đó có một số vấn đề bức xúc như vấn đề về vệ sinh môi trường nông thôn…. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn liên quan  làm rõ và trả lời trực tiếp với nhân dân được nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

 

 

Một số ý kiến phát biểu của nhân dân

Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Luận- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn UBND xã kiểm tra, tham mưu giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân và đơn vị thôn Hòa Hợp là đơn vị được tổ chức đầu tiên và ngày 28/7/2018 sẽ tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Thượng Nguyên.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: BBT