XÃ THẠCH KÊNH DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2018
Ngày 09/08 – 10/08, xã Thạch Kênh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Đến dự có đồng chí Thượng tá Trần Mạnh Quế, Phó Bí thư, Chính trị viên BCH Quân sự huyện, thành viên Ban chỉ đạo; đồng chí Trung tá Đặng Quốc Ái, Phó tham mưu trưởng tổng động viên, tổ trưởng tổ đạo diễn; đồng chí thiếu tá Trần Văn Ngọc, Phó trưởng Công an huyện; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện, Đoàn công tác chỉ đạo xã; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ đạo diễn huyện Thạch Hà diễn tập
XÃ THẠCH KÊNH DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2018

 

 

Thành viên Ban chỉ đạo, tổ đạo diễn

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạch Kênh năm 2018 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển xã Thạch Kênh vào các trạng thái quốc phòng- an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Giai đoạn 2, chuyển xã Thạch Kênh vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thực hành sơ tán nhân dân; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.  

 

Giai đoạn 1 trong Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạch Kênh năm 2018

Giai đoạn 2 trong Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạch Kênh năm 2018.

Sơ tán nhân dân

Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong cả 3 giai đoạn huấn luyện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp toàn diện, được tiến hành ở những điều kiện địa hình nhất định với các tình huống giả định, hành động theo một ý định thống nhất sát với thực tế hoạt động chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu trị an khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế 02 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong xã , trong đó Ban CHQS xã, Công an xã là nòng cốt. Thông quan diễn tập, nhằm bổ xung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo đảm của các tổ chức đoàn thể, rèn luyện kỹ năng phối hợp chiến đấu giữa lực lượng dân quân với công an và các lực lượng khác, xử trí có hiệu quả tình huống gây rối, bạo loạn chính trị, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với phương châm "Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm" cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạch Kênh đã hoàn thành cả 3 giai đoạn với kết quả chung được Ban chỉ đạo của huyện đánh giá xếp loại khá.

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: BBT