Thạch Kênh tập trung cao cho sản xuất vụ Hè thu 2018
Nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2018 đạt kết quả cao, trong những ngày này, các thôn trên địa bàn xã Thạch Kênh đã và đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầy đủ với các điều kiện xuống giống vụ Hè thu với quyết tâm giành thắng lợi.
Thạch Kênh tập trung cao cho sản xuất vụ Hè thu 2018

Với thắng lợi được mùa vụ xuân 2018, hiện nay nhân dân xã Thạch Kênh đã và đang tập trung sản xuất trên tất cả các vùng đặc biệt là thôn Tri Lễ và thôn Chi Lưu đang tập trung gieo các trà còn lại. Theo kế hoạch sản xuất Hè thu năm 2018, trên địa bàn xã Thạch Kênh gieo thẳng với tổng diện tích 320 ha, tập trung các loại giống chủ lực như: Khang dân 18, Nghệ an 2, Nếp 98.

Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo nước tưới về đủ các cánh đồng để bà con nhân dân tập trung sản xuất. Đến thời điểm hiện tại trên toàn xã nhân dân đã làm đất và xuống giống được 98%.

 

Nhân dân địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sản suất cho kịp thời vụ

Để đảm bảo sản xuất hè thu năm 2018 đúng khung lịch thời vụ, UBND xã đã triển khai đề án sản xuất vụ Hè thu vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 va tập trung chỉ đạo các thôn khuyến cáo bà con nhân dân gieo thẳng các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày để đẩy nhanh tiến độ né tránh lũ lụt. Đồng thời để tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Tạo khí thế hăng say lao động sản xuất tránh hiện tượng bà con nhân dân nhàn rỗi, dễ bị các thế lực lợi dụng tuyên truyền,kích động, lôi kéo tụ tập gây mất an ninh trật tự nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: BBT