Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng – xây dựng NTM năm 2017, Triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 06/02, UBND xã Thạch Kênh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng – xây dựng NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phan Hữu Tuất – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; đồng chí Đặng Hữu Diệu – Phó Chánh văn phòng Nông thôn mới huyện, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên phòng Nội vụ huyện.
Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng – xây dựng NTM năm 2017, Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Phan Hữu Tuất - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Đồng chí Đặng Hữu Diệu - Phó chánh văn phòng NTM huyện ( Bên trái sang)

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đổi mới về tư duy, cùng quyết tâm chính trị cao, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phù hợp với địa phương nên việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đặc biệt, đã được các cấp, ngành của Tỉnh, Huyện ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà xã ta đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phan Hữu Tuất - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ trao tặng Bằng khen của Tỉnh cho cán bộ, nhân dân xã Thạch Kềnh và tặng Bằng khen của Tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc; phong trào thi đua trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đổi mới nội dung và hình thức rất phong phú, đa dạng. Bên cạnh thi đua thường xuyên còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất; phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến được Huyện tặng Giấy khen.

Đồng chí Phan Hữu Tuất và đồng chí Đặng Hữu Diệu tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Cũng tại hội nghị, các tập thể chi hội, các cán bộ chi hội và hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi được Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh đã tặng giấy khen.


Tại hội nghị, Công đoàn, UBND và UBMTTQ xã đã trao quà cho đồng chí Lê Quang Phi - Nguyên là Chủ tịch UBMTTQ xã

Ký giao ước thi đua năm 2018 với thôn trưởng các thôn và phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Luận biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2017. Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018 tiếp tục trở thành động lực cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân vượt khó, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã, Bí thư đề nghị đề nghị: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình Phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với khen thưởng, biểu dương; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KT-XH và xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, các ngành phát động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực hiện các phong trào thi đua nói riêng và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phong trào xây dựng NTM năm 2018. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luận phát động phong trào trồng cây đầu xuân Mậu Tuất vào ngày 06/01(AL).

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài - Nguồn: BBT