Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh tổ chức Kỳ họp thứ 7
Ngày 26/7/2019, HĐND xã Thạch Kênh huyện Thạch Hà đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự theo dõi Kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Bích Thủy- Chuyên viên Phòng Nội vụ, đơn vị chỉ đạo xã.
Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh tổ chức Kỳ họp thứ 7

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về sản xuất NN: Cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu

Về tài chính: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019  là  4.597 triệu đồng trong đó thu ngân sách trên địa bàn 589 triệu  đạt 28,95% chỉ tiêu huyện giao và bằng 13,3% chỉ tiêu HĐND xã giao. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 là 4.287 triệu đồng đạt 71,9% kế hoạch năm.

-  Xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ bản: 6 tháng đầu năm 2019 UBND xã đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình như: Tu sữa nhà học 2 tầng, nhà hiệu bộ, sân thể thao trường tiểu học; xây dựng vườn cổ tích trường Mầm non; nâng cấp nhà học, nhà hiệu bộ, mái che trường Mầm non; Làm 3,2 km đường giao thông, mở rộng 500m đường giao thông trục xã, đang triển khai 600 còn lại , làm mới 1km đường điện chiếu sáng bằng hệ thống cao áp đang triển khai 2km tiếp theo. Hoàn thành 3,3km rảnh thoát nước, 5,2km bồn hoa, trồng cây hàng rào xanh 10,6km, trồng 640 cây bóng mát, cải tạo chỉnh trang 225 vườn hộ, đắp lề đường 8,2km, làm đường bê tông 3,2km, láng mở rộng lề đường 7,1km, tháo dở 420m công trình mở rộng hành lang giao thông, nhân dân đã hiến 1.800m2 đất để mở rộng hành lang giao thông, xây dựng 1,2km đường điện điện thắp sáng làng quê,  nạo vét kênh mương rảnh thoát nước 22,7km, phát động 45 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, huy động 23.250 ngày công xây dựng NTM, xây dựng mới 4 mô hình kinh tế. Huy động 30,5 tỷ đồng trong đó tiền mặt và vật liệu xây dựng công trình 22,93 tỷ đồng, ngày công lao động quy  ra tiền 5,65 tỷ đồng, hiến đất quy ra tiền 420 triệu đồng, giá trị tài sản khác 1,5 tỷ đồng.

- Thương mại dịch vụ: Xã có 3 doanh nghiệp hoạt động tốt giải quyết việc làm cho một số lao động trên địa bàn, trên 200 hộ buôn bán vừa và nhỏ nhìn chung thương mại, dịch vụ có bước phát triển so với năm 2018. Hoàn thiện thủ tục kêu gọi doanh nghiệp có năng lực vào quản lý chợ già từng bước xây dựng thành trung tâm thương mại cho khu vực bắc hà và các vùng lân cận .

- Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường sử dụng nước sạch được đẩy mạnh; công tác văn hóa - thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo,  tờ tình của kỳ họp. Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2018;

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thạch kênh, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

 

Tác giả: Hoài Nguyễn - Nguồn: Ban biên tập