Ngày 30/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Bá Du- Trưởng ban pháp chế HĐND huyện. Ông Trịnh Quang Vượng - Chuyên viên Phòng Nội Vụ huyện; thành viên đoàn công tác được phân công phụ trách xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 25/25 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Từ Quyền - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HNDN xã khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh Kỳ họp
Toàn cảnh Kỳ họp
Trong 6 tháng đầu năm, xã Thạch Kênh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đã đề ra về nhiệm vụ phát triển kiinh tế- xã hội năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên thương mại, dịch vụ, nông nghiệp cũng chỉ duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh có phần hạn chế; toàn xã phát triển chăn nuôi trên 1.000 con gia súc và trên 41.000 con gia cầm, thủy cầm; thu thuế và phí trên địa bàn đạt ngưỡng khá cao. Công tác quản lý địa bàn và chỉnh trang các tuyến giao thông nông thôn được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã được được đổi mới, tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân cũng đã tổ chức 03 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với nhân dân. Qua đó kịp thời kiến nghị để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu tăng trưởng thương mại, dịch vụ, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; quản lý, thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM có hiệu quả, nâng cao chất lượng các tuyến đường giao thông nông thôn; hoàn thành các công trình thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2020 và nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án cho UBND xã.
 
Một số ý kiến phát biểu của đại biểu HNND xã:
 
Bà Trần Thị Kim Oanh - Đại biểu HĐND xã, thôn Hòa Hợp
Ông Phạm Thiện Tám - Đại biểu HĐND xã, thôn Tri Lễ
ông Nguyễn Văn Hưng - Công chức địa chính - NTM phát biểu ý kiến
 
Thư ký cuộc họp
 
Trong một buổi làm việc, kỳ họp diễn ra rất nghiêm túc, trang trọng, trên cơ sở lắng nghe chủ trì triển khai cuộc họp và lắng nghe những ý kiến phát biểu quan trọng của Đại biểu hội đồng. Kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XĨX diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc kỳ họp ông Nguyễn Thiện Chung - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính, trị, văn hóa, quốc phòng và kêu gội toàn thể cán bộ và nhân dân đồng sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện mọi thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân giao phó./.
 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.047
Online: 19