Chiều ngày 07 tháng 6 năm 2020. Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 (phiên họp bất thường) HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

 
Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Thạch Hà, Trưởng đoàn công tác xã Thạch Kênh.
Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã Thạch Kênh đã thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDND xã đối với ông Nguyễn Văn Luận do luân chuyển vị trí công tác và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HDND xã đối với ông Từ Quyền; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX ông Nguyễn Thiện Đức và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HDND xã khóa XIX đối với ông Nguyễn Thành nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Phát biểu tại kỳ họp HĐND xã, đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Thạch Hà mong các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu các chức danh đã được phê chuẩn đảm bảo bầu trúng, đúng theo luật định; đồng chí cũng yêu cầu xã cần sớm kiện toàn các chức danh để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Kết quả 100% số phiếu tán thành và bầu ông Từ Quyền, giữ chức vụ Chủ tịch HDND xã Thạch Kênh, ông Nguyễn Thành giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp đó, ông Từ Quyền Bí Thư Đảng bộ Chủ tịch HDND xã thông qua tờ trình miễn nhiệm trưởng ban Pháp chế, trưởng ban và phó ban kinh tế xã hội HĐND xã đối với các đồng chí do chuyển sang vị trí công tác mới, thay vào đó bầu bổ sung Đ/c Nguyễn Thị Hoài, Phạm Đức Ánh, Đặng Sỹ Tài. Thông qua tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND đối với ông Trương Viết Luận thay vào đó bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Chân Tiệp vào Uỷ viên UBND./.
Toàn cảnh phiên họp:
 
 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.053
    Online: 21