Chiều ngày 08/5/2020, Đảng ủy xã Thạch Kênh tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham dự có cấp ủy chính quyền, cán bộ công chức, các ban phục vụ cho Đại hội.

 

 

Đ/c Phạm Thị Hồng Sen - Văn phòng Đảng ủy khai mạc hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 193-KH/TU ngày 28/8/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. BCH Đảng bộ xã Thạch Kênh ban hành Kế hoạch triển khai chỉ thị 35 của bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau thời gian chuẩn bị chu đáo, được sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ xã Thạch Kênh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với thời gian 1,5 ngày từ chiều ngày 05 – 06/5/2020)

Đ/c Từ Quyền  - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Từ Quyền - Bí thư Đảng ủy nói "Ngay sau khi kế hoạch Đại hội Đảng bộ được ban hành, BCH Đảng bộ đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức hậu cần, tiểu  ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tiểu ban đảm bảo an ninh trật tư trước, trong và sau địa hội. Các tiểu ban đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội theo sự chỉ đạo của Đảng ủy. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCh trình các Chi bộ và cấp trên, tiến hành lấy ý kiến góp ý theo quy định, Tiểu ban nhân sự đã tiến hành các bước thực hiện quy trình theo hướng dẫn 04 của Tỉnh ủy, tiểu ban tuyên truyền đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiến hành xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền. Tiêu ban đảm bảo an ninh trật tự đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo ANTT trước, trong và sau đại hội..".

Quá trình chuẩn bị tích cực và chu đáo, các nội dung được cấp trên đánh giá cao, đặc biệt là nội dung, bố cục các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ được chuẩn bị công phu; đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ đến sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của BCH đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và ban thường vụ cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt...

Từ những kết quả của đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận đánh giá cáo về những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2016 xã nhà về đích NTM (trước 03 năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra), và các đại biểu mong muốn trong thời gian tới, BCH mới sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh trên mọi mặt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí mà Đại hội khóa XXIX đã đề ra, điều chỉnh phù hợp các mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế, sớm đưa xã nhà về đích NTM nâng cao.

Các đại biểu phát biểu ý kiến về Đại hội

Tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Thiện Chung - P.Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND đã đánh giá cao thành công của đại hội trên mọi mặt, đống chí bí thư gửi lời cảm ơn tới các ban phục vụ, hỗ trợ Đại hội, góp phần và thành công tốt đẹp của Đại hội và thay mặt BCH, đồng chí Nguyễn Thiện Chung hứa sẽ phát huy hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, sớm đưa xã nhà về đích NTM nâng cao, phấn đấu đến trước năm 2025, Thạch Kênh đạt NTM kiểu mẩu.

Đ/c: Nguyễn Thiện Chung - P.Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phát biểu

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 95.202
Online: 4