Chiều ngày 20/5, UBND xã Thạch Kênh tổ chức Hội nghị "Tổng kết vụ Xuân 2020 và triển khai Đề án tổ chức sản xuất vụ Hè thu năm 2020". Tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong TTĐU, HĐND, UBND,UBMTTQ, trưởng phó các ngành đoàn thể, bí thư, thôn trưởng, công an viên

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - CC địa chính NN báo cáo

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Công chức địa chính - nông nghiệp, vụ Xuân năm 2020, diễn ra trong điều kiện thời tiết cơ bản khá thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, tình hình sâu bệnh có xuất hiện nhiều loại nhưng tỷ lệ thấp, cuối vụ ảnh hưởng sâu cuốn là và khô vằn, bạc lá... Về chăn nuôi, nhìn chung tổng đàn giảm mạnh, nhất là lợn. Về nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, sự nổ lực của bà con nhân dân, bước đầu đánh giá kết quả vụ Xuân 2020 tương đối tốt, năng suất lúa và các giống cây trồng cao, công tác tiêm phòng được triển khai quyết liệt....

Đ/c Nguyễn Duy Hoàng - P.Chủ tịch UBND phát biểu

Sau khi nghe báo cáo tổng kết vụ Xuân 2020, lắng nghe và phân tích các ý kiến của đại diện các thôn, trưởng các ban nghành liên quan, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - phó chủ tịch UBND quán triệt cần đẩy mạnh sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng NTM, đảm bảo nguồn giống, nguồn nước để phục vụ sản xuất, làm thuỷ lợi nội đồng, nạo vét kênh mương phục vụ công tác tưới tiêu đảm bảo cho mùa vụ, đặc biệt công tác đảm bảo bờ vùng bờ thửa cần được chú trọng quan tâm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phòng dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, xây dựng kế hoạch cụ thể, khắc phục khó khăn về thời tiết, né tránh thiên tai, phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch trước 10/9/2020,...

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã mong muốn bà con trên cơ sở vụ Xuân 2020 thắng lợi, đạt năng suất cao sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện thắng lợi kế hoạch mùa vụ Hè thu 2020 trong thời gian tới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.106
Online: 12