Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân sắp tới, sáng ngày 30/11, Thạch Kênh đã huy động nhân lực, máy móc ra quân phá bỏ bờ vùng, bở thửa tạo thành cánh đồng lớn tại thôn Trí Nang.

Hưởng thụ những chính sách thiết thực từ Nghị quyết 07 của HĐND huyện như: hỗ trợ 3 triệu đồng/ha, hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa mới vào sản xuất… trong thời gian qua, việc phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ tại Thạch Kênh đã được triển khai tích cực, có hiệu quả cũng như được người dân đồng thuận, nhất trí cao.

Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp của xã, năm 2020, 135 ha được đưa vào diện quy hoạch lại, trong đó 1300 thửa nhỏ tập trung trên 5 thôn sẽ chỉ còn 100 ô thửa lớn. Tính đến hết vụ Hè Thu năm 2020, tổng diện tích triển khai phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn trên địa bàn xã đạt 75 ha tập trung chủ yếu tại thôn Chi Lưu, Thượng Nguyên, Trí Nang.

Người dân thôn Trí Nang phấn khởi ra quân theo kế hoạch của xã

Việc thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn đem lại lợi ích kinh tế và hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp như: khắc phục tình trạng manh mún ruộng sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung; cơ cấu giống hợp lý; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng quy trình; việc điều hành nước tưới và máy phục vụ cho làm đất, thu hoạch lúa thuận tiện giảm chi phí; từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất, tăng thu nhập cho người dân.

Cán bộ và nhân dân thôn Trí Nang tích cực tham gia phá bờ vùng bờ thửa, tạo cánh đồng lớn

Ông Nguyễn Duy Hoàng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh cho biết: “Triển khai phá bỏ bờ vùng bờ thửa nhỏ, tạo thành cánh đồng mẫu lớn là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt của xã Thạch Kênh trong thời gian qua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, lợi ích kinh tế, đưa đời sống của người dân ngày càng đi lên”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.064
    Online: 22