Ngày 05/10/2020, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 nhằm cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo tinh thần Kế hoạch 3695/KH-BTP, ngày 29/10/2020, UBND huyện Thạch Hà ban hành công văn số 2340/UBND-TP về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người". Theo Kế hoạch số 3695/KH-BTP của Bộ Tư phá,p nội dung cuộc thi cụ thể như sau:

Đối tượng dự thi: là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Hình thức thi: Bằng hình thức thi trực tuyến tại Chuyên mục: “Pháp luật với mọi người” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (Chuyên mục Cuộc thi “Pháp luật với mọi người” trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử có cùng đường dẫn tới địa chỉ của Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp). Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn với nhiều cấp độ.

Thời gian thi: 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020).

Đường link tham gia dự thi: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.095
    Online: 12