Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, ngày 08/11/2018 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Thạch Kênh đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm  của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh đã phát lệnh gọi 62 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển 50% thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển đông đủ,không có trường hợp công dân chống, trốn.

 

Thanh niên Thạch Kênh tập trung về tham gia kham tuyển nghĩa vụ quân sự

Kết thục đợt khám sơ quyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh đã tuyển chọn được 10 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 để tham gia vòng khám tuyển được tổ chức tại Huyện đội Thạch Hà trong thời gian tới.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 95.201
Online: 5