DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG UBND THỊ TRẤN THẠCH HÀ

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

1

Nguyễn Văn Duy

UVBCH Huyện ủy - BT Đảng ủy thị trấn Thạch Hà

2

Nguyễn Văn Hợi

UVBTV – Phó bí thư Đảng ủy – CT HĐND

3

Nguyễn Trọng Thành

UVBTV, PBT – Chủ tịch  Uỷ ban nhân dân

4

Mai Văn Dũng

UVBTV – Phó chủ tịch UBND

5

Hoàng Thị Huyền

UVBCH Đảng ủy – Phó chủ tịch HĐND

6

Nguyễn Sỹ Minh

UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ

7

Trần Danh Quang

UVBCH Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Quân Sự

8

Phan Sỹ Gơ

UVBCH Đảng ủy – Công chức Văn hóa – xã hội

9

Nguyễn Sỹ Nhật

UVBCH Đảng ủy – Văn phòng – Thống kê (nội vụ)

10

Nguyễn Hữu Nam

UVBCH Đảng ủy – Chủ tịch Hội Nông dân

11

Nguyễn Thị Huyền

UVBCH Đảng ủy – Chủ tịch Hội LHPN

12

Nguyễn Thị Thủy

UVBCH Đảng ủy – Bí thư Đoàn thanh niên

13

Nguyễn Tiến Dũng

Công chức - Văn phòng – Thống kê

14

Lê Xuân Cường

Công chức – Tư pháp  - Hộ tịch

15

Từ Tiến Ngọc

Công chức – Địa chính – Nông nghiệp

16

Đặng Hữu Phong

Công chức – Địa chính – tài nguyên, môi trường

17

Nguyễn Thị Việt Hà

Công chức – văn hóa – xã hội ( chính sách, NCC)

18

Trần Hoài Thu

Công chức – Tài chính – Kế toán

19

Nguyễn T. Quỳnh Thúy

Công chức - Tài chính – Kế toán

20

Hoàng Xuân Tuấn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

21

Lê Ái

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

22

Tô Thị Tú Anh

Phó chủ tịch MTTQ

23

Nguyễn Thị Thảo

VP  - Đảng ủy

24

Phan Thị Hồng Minh

Phó chủ tịch Hội LHPN

25

Phạm Thị Quỳnh Liên

Phó bí thư Đoàn thanh niên

26

Nguyễn Thái Dũng

Phó chủ tịch Hội Nông dân

27

Nguyễn Thị Hương

Thú y

28

 

Truyền Thanh

29

Nguyễn Văn Danh

Thiếu tá – Trưởng Công an

30

Nguyễn Văn Phi

Thượng úy – Phó Trưởng Công an

31

Nguyễn Văn Hải

Đại úy – Công an viên thường trực

Bản đồ xã Thạch Kênh
 Liên kết website
Thống kê: 18.127
Online: 9