/portal/KenhTin/Xay-dung-Nong-thon-moi.aspx
Thạch Kênh tổ chức Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Thạch Kênh tổ chức Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Ngày 13/8/2019, Ban công an phối hợp với UBMTTQ xã Thạch Kênh chỉ đạo thôn Tri Lễ tổ chức Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019”. Tới dự có đồng chí Đoàn Trọng Tình - Đội...
http://congbao.hatinh.gov.vn
http://baohatinh.vn
http://hatinh.gov.vn/
/portal/home/hoi-dap/
Bản đồ xã Thạch Kênh
 Liên kết website
Thống kê: 18.105
Online: 8
°