Chiều ngày 30/3, tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Ban chỉ đạo mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh" 03 địa phương Thạch Hà, Lộc Hà và Can Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh" các xã Thạch Kênh - Ích Hậu - Tùng Lộc năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.