Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, ngày 08/11/2018 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Kênh phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.